Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnMarket Update 2022-12-08

Ny Market update: december 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-12-01

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-11-11

Delårsrapport 1 januari–30 september 2022

Läs artikeln

Market Update 2022-11-03

Ny Market update: november 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-11-02

Inbjudan till presentation av Q3 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-11-02

Valberedningen inför Concordia Maritime AB:s årsstämma 2023 utsedd

Läs artikeln

Market Update 2022-10-07

Ny Market update: oktober 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-09-16

Försäljning av tre P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-08-29

Stena Polaris delaktig i operation Pacer Goose till Grönland

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-08-17

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-08-09

Inbjudan till presentation av Q2 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-07-05

Försäljning av P-MAX-fartyget Stena Paris

Läs artikeln

Market Update 2022-06-03

Stark tankmarknad till följd av sanktioner och hög efterfrågan på olja

Produkttankmarknaden har under april och maj stärkts högst påtagligt, med marknadsrater på betydligt högre nivåer än både under Q1 2022 och helåret 2021. I slut...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-05-11

Avyttring av suezmaxtankern Stena Supreme

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-05-05

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 5 maj 2022

Läs artikeln

Nyhet 2022-05-05

Presentation på Stora Aktiedagen 16 maj

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-05-05

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-04-26

Inbjudan till presentation av Q1 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-04-13

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-03-28

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Market Update 2022-03-15

Kommentar kring kriget i Ukraina

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-03-02

Avyttring av P-MAX-tankern Stena President

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-02-10

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-02-08

Teknisk designstudie rörande konvertering sjösatt

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-02-07

Inbjudan till telefonkonferens/ audiosändning

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-02-02

Nedskrivning av fartygsvärden med 268 MSEK

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-01-15

Avyttring av P-MAX-fartyg i linje med bankavtal

Läs artikeln