Inbjudan till presentation av Q3 2022

Fotograf: Stena Bulk

Fotograf: Stena Bulk


Concordia Maritime bjuder in till telefonkonferens/audiosändning den 11 november 2022 kl. 11.00 CET. Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 presenteras och tillfälle ges till frågor. 

Närvarande:
Erik Lewenhaupt, VD 
Martin Nerfeldt, Finansdirektör 

Audiosändningen går att följa via denna länk: 
https://ir.financialhearings.com/concordia-maritime-q3-2022

Telekonferensen nås via: 
SE: +46856642704
UK: +443333009270
US: +6319131422
PIN US: 58961817#

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. 
Presentationen kommer i efterhand finnas tillgänglig på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations. 

PDF