Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnMarket Update 2017-12-22

Market update 22 december

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-12-12

Fortsatta satsningar inom produkttank-segmentet - Positionering inför förväntat starkare marknad

Läs artikeln

Market Update 2017-12-04

Market update: november 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-11-09

Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

Läs artikeln

Market Update 2017-11-01

Market update: oktober 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-10-30

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Nyhet 2017-10-25

Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-10-04

Concordia Maritime stöder Mercy Ships Cargo Day

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-09-11

Concordia Maritime tecknar ytterligare tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-08-15

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-08-08

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-06-29

Concordia Maritime tecknar tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-25

Pressinformation från årsstämma den 25 april 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-25

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-21

Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av två ECO MR-fartyg (50%)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-18

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Nyhet 2017-04-06

Concordia Maritime önskar Glad Påsk

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-28

ConcordiaMaritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-20

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-20

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Nyhet 2017-02-23

ABN AMRO ser återhämtning på produkttankmarknaden från 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-02-14

Concordia Maritime tecknar tredje sale & leaseback-avtal - nu avseende IMOIIMAX-tankern Stena Important

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-01-31

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2016

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-01-26

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln