Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnMarket Update 2020-12-14

Goda förhoppningar om stark marknad 2021-2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-12-11

Concordia Maritime utser ny CFO

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-11-20

Concordia Maritimes CFO lämnar sin tjänst

Läs artikeln

Nyhet 2020-11-18

Debattartikel: Age discrimination jeopardizes global CO2 reduction efforts

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-11-03

Delårsrapport 1 januari–30 september 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-10-29

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Nyhet 2020-10-06

Mercy Ships presenterar Global Mercy – världens största civila sjukhusfartyg

Läs artikeln

Nyhet 2020-09-29

Concordia Maritime har Sveriges bästa årsredovisning

Läs artikeln

Nyhet 2020-09-28

Presentation på Stora Aktiedagen 9 november

Läs artikeln

Nyhet 2020-09-11

Uppgången som kom av sig… tar nu fart igen 2021

Läs artikeln

Market Update 2020-09-11

Uppgången som kom av sig… tar nu fart igen 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-08-13

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-08-07

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Nyhet 2020-05-25

Market Update: Tankmarknaden åker berg-och-dalbana

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-29

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 29 april 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-29

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-23

INBJUDAN TILL TELEFON-KONFERENS/AUDIO-SÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-16

Concordia Maritime möjliggör förhandsröstning vid årsstämman den 29 april 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-03-20

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-03-20

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Läs artikeln

Nyhet 2020-03-20

Turbulent oljemarknad ger effekter på tankmarknaden

Läs artikeln

Nyhet 2020-03-05

Konsekvenser av Corona:

Läs artikeln

Nyhet 2020-02-10

Coronavirus, varmt väder och hävda sanktioner…

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-01-30

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-01-23

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Nyhet 2020-01-21

Om den starka marknaden och konsekvenserna av IMO 2020

Läs artikeln