Vår flotta

Vår flotta    
Fartygsnamn DWT Isklass År Sysselsättning
P-MAX        
Stena Polaris 65 200 1A 2010 Bareboat charter med optioner på förlängning till 2030.