1 januari–30 september 2017

 • Totala intäkter, Kvartal 3: MSEK 197,7 (215,3)
  9 månader 2017: MSEK 633,8 (759,7)
 • Resultat exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3: MSEK –59,4 (–22,4)
  9 månader 2017: MSEK –144,4 (23,4)
 • EBITDA, Kvartal 3: MSEK 1,9 (50,9)
  9 månader 2017: MSEK 41,2 (211,4)
 • Resultat per aktie exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3: SEK –1,24 (–0,47)
  9 månader 2017: SEK –3,03 (0,49)
 • Nedskrivning av fartyg med MUSD 55, MSEK 473,7 (0,0)
 • Avtal tecknat om utbefraktning av P-MAX fartyget Stena Provence. ­Avtalet är på ett år med option att ­förlänga ytterligare ett år.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.

Nyckeltal

  Kvartal 3
(jul–sep)
9 månader
(jan–sep)
Helår
  2017 2016 2017 2016 2016
Totala intäkter, MSEK 197,7 215,3 633,8 759,7 1,038,2
EBITDA, MSEK 1,9 50,9 41,2 211,4 319,9
EBITDA, MUSD 0,4 5,9 4,8 25,2 37,4
Rörelseresultat, MSEK –521,8 –9,8 –591,7 35,2 82,7
Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –59,4 –22,4 –144,4 23,4 56,9
Resultat före skatt, MSEK –533,1 –22,4 –618,1 23,4 56,9
Resultat efter skatt, MSEK –533,1 –10,6 –618,1 35,2 69,5
Soliditet, % 41 44 41 44 50
Räntabilitet på eget kapital, % –32 5 –32 5 3,6
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 442,2 401 442,2 401 507,4
Resultat efter skatt per aktie, SEK –11,17 0,26 –1,78 0,96 1,46
Eget kapital per aktie, SEK 38,29 39,83 38,29 39,83 43,78
Lost Time Injury 0 0 0 0 0