Extra bolagsstämma 2021

Den 12 augusti 2021 hölls extra bolagsstämma i Concordia Maritime.

Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag att godkänna (A) avtalet om tidsutbefraktning av fartyg till Stena Bulk och (B) garantiavtalet med Stena Sessan.

Ytterligare information framgår av dokumenten nedan.

Kallelse till extra bolagstämma 2021

Protokoll från extra bolagstämma 2021

Styrelsens redogörelse enligt 16a_7 ABL

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär