Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma hölls den 28 april 2021. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls årsstämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Se anförande (nedan) av VD Kim Ullman och CFO Martin Nerfeldt där de sammanfattar 2020 och Q1 2021 – samt ger en utblick för 2021–2022.