Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 hölls den 29 april 2020 kl 13:00 på Elite Park Avenue, i Göteborg.

Se anförande (nedan) av VD Kim Ullman och CFO Ola Helgesson - sammanfattning av 2019 och utblick 2020.