1 januari–30 juni 2023

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 114,7 (180,8)
  H1: MSEK 210,3 (304,9)

 • EBITDA
  Q2: MSEK 72,1 (102,7)
  H1: MSEK 109,8 (132,4)

 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK 43,3 (36,5)
  H1: MSEK 46,3 (6,0)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: SEK 0,78 (0,75)
  H1: SEK 0,84 (0,11)

Händelser under andra kvartalet

 • Försäljning och leverans av Stena Penguin.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Försäljning av Stena Premium och Stena Progress.
 • Leverans till köparna av Stena Premium.

Nyckeltal

  Kvartal 2
(apr–juni)
Halvår
(jan–juni)
Helår
  2023 2022 2023 2022  2022
Totala intäkter, MSEK 114,7 180,8 210,3 304,9 686,1
varav resultat från fartygsförsäljningar 74,8 39 118,4 39 193,9
EBITDA, MSEK 72,1 102,7 109,8 132,4 374,1
EBITDA, MUSD 6,9 10,6 10,5 13,8 37
Rörelseresultat, MSEK 54,9 58,9 69,2 46,5 216,9
Resultat före skatt, MSEK 43,3 36,5 46,3 6 126,1
Resultat efter skatt, MSEK 37 35,7 40 5,2 123,3
Soliditet, % 55 20 55 20 33
Räntabilitet på eget kapital, % 39 neg 39 neg 36
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
189,7 88,9 189,7 88,9 98
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,78 0,75 0,84 0,11 2,58
Eget kapital per aktie, SEK 9,78 7,18 9,78 7,18 8,6
Lost Time Injury 0 0 0 0 0