1 januari–31 mars 2023

 • Totala intäkter kvartal 1
  MSEK 95,6 (124,1)

 • EBITDA kvartal 1
  MSEK 37,6 (29,7)

 • Resultat före skatt kvartal 1
  MSEK 2,9 (–30,4)

 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1
  SEK 0,06 (–0,64)

Händelser under första kvartalet

 • Stena Provence levererad till köparen
 • Återbetalning av banklån om MSEK 156
 • Fortsatt utvärdering av framtida affärsmöjligheter

Händelser efter kvartalets utgång

 • Avtal avseende försäljning av Stena Penguin

Nyckeltal

  Kvartal 1
(jan–mar)
Helår
  2023 2022 2022
Totala intäkter, MSEK 95,6 124,1 686,1
EBITDA, MSEK 37,6 29,7 374,1
EBITDA, MUSD 3,6 3,2 37,0
Rörelseresultat, MSEK 14,3 –12,5 216,9
Resultat före skatt, MSEK 2,9 –30,4 126,1
Resultat efter skatt, MSEK 3,0 –30,5 123,3
Soliditet, % 40 14 33
Räntabilitet på eget kapital, % 42 neg 36
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
161,9 34,5 98,0
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,06 –0,64 2,58
Eget kapital per aktie, SEK 8,64 5,80 8,60
Lost Time Injury 0 0 0