1 januari–30 september 2020

  • Totala intäkter
    Q3: MSEK 210,7 (259,2)
    9 månader: MSEK 860,1 (822,6)

  • EBITDA
    Q3: MSEK 45,1 (52,4)
    9 månader: MSEK 282,4 (187,3)

  • Resultat före skatt
    Q3: MSEK -35,9 (–35,6)
    9 månader: MSEK 21,4 (–73,0)

  • Resultat efter skatt per aktie:
    Q3: SEK -0,75 (–0,75)
    9 månader: SEK 0,45 (–1,53)

Händelser under andra kvartalet

  • Två planerade dockningar genomförda
  • Inkontraktering av Suezmaxandelar (motsvarande 1,7 fartyg)

Nyckeltal

  Kvartal 3
(jul–sep)
9 månader
(jan-sep)
Helår
  2020 2019 2020 2019  2019
Totala intäkter, MSEK 210,7 259,2 860,1 822,6 1 140,20
EBITDA, MSEK 45,1 52,4 282,4 187,3 249,5
EBITDA, MUSD 5,5 5,4 30,1 19,9 26,4
Rörelseresultat, MSEK -14,0 -10,6 92,5 2,9 -0,4
Resultat före skatt, MSEK -35,9 -35,6 21,4 -73,0 -102,3
Resultat efter skatt, MSEK -35,9 -35,6 21,4 -73,1 -102,6
Soliditet, % 31 30 31 30 29
Räntabilitet på eget kapital, % 0 -8 0 -8 -9
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
438,5 158,4 438,5 158,4 354,8
Resultat efter skatt per aktie, SEK -0,75 -0,75 0,45 -1,53 -2,15
Eget kapital per aktie, SEK 21,18 23,08 21,18 23,08 22,12
Lost Time Injury 0 0 1 1 1