1 januari–30 juni 2020

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 300,7 (252,7)
  H1: MSEK 649,4 (563,4)

 • EBITDA
  Q2: MSEK 114,1 (53,3)
  H1: MSEK 237,3 (134,9)

 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK 28,3 (–39,2)
  H1: MSEK 57,3 (–37,4)

 • Resultat efter skatt per aktie:
  Q2: SEK 0,59 (–0,82)
  H1: SEK 1,20 (–0,78)

Händelser under andra kvartalet

 • Stena Performance CVC-kontrakt förlängt till maj 2021
 • Operativa utmaningar med besättningsbyten och Covid-19

Nyckeltal

  Kvartal 2
(apr–juni)
Halvår (jan-juni) Helår
  2020 2019 2020 2019  2019
Totala intäkter, MSEK 300,7 252,7 237,3 563,4 1 140,2
EBITDA, MSEK 114,1 53,3 134,9  134,9 249,5
EBITDA, MUSD 11,8 5,6 24,5 14,5 26,4
Rörelseresultat, MSEK 48,5 –7,8 106,6 13,4 –0,4
Resultat före skatt, MSEK 28,3 –39,2 57,3 –37,4 –102,3
Resultat efter skatt, MSEK 28,3 –39,2 57,3 –37,5 –102,6
Soliditet, % 31 32 31 32 29
Räntabilitet på eget kapital, % 0 –11 0 –11 –9
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
527,8 219,3 527,8 219,3 354,8
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,59 –0,82 1,20 –0,78 –2,15
Eget kapital per aktie, SEK 22,57 23,40 22,57 23,40 22,12
Lost Time Injury 0 0 1 1 1