1 januari–30 september 2018

 • Totala intäkter
  Q3: MSEK 258,6 (197,7)
  9 mån: MSEK 685,2 (633,8)

 • EBITDA
  Q3: MSEK –18,0 (1,9)
  9 mån: MSEK –19,8 (41,2)

 • Resultat före skatt
  Q3: MSEK –66,9 (–533,1)
  9 mån: MSEK –162,6 (–618,1)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q3: SEK –1,40 (–11,17)
  9 mån: SEK –3,41 (–12,95)

Händelser under tredje kvartalet

 • Förlängd utbefraktning av P-MAX-tankern Stena Provence och Stena Paris
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.

Nyckeltal

  Kvartal 3
(juli–sep)
9 månader
(jan–sep)
Helår
  2018 2017 2018 2017 2017
Totala intäkter, MSEK 258,6 197,7 685,2 633,8 827,5
EBITDA, MSEK –18,0 1,9 –20,3 41,2 51,3
EBITDA, MUSD –2,1 0,4 –2,4 4,8 6,0
Rörelseresultat, MSEK –66,4 –521,8 –158,3 591,7 –624,6
Rörelseresultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –66,9 59,4 162,6 –144,4 –186,5
Resultat före skatt, MSEK –66,9 –533,1 –162,6 –618,1 –660,2
Resultat efter skatt, MSEK 67,0 –533,1 –162,7 –618,1 –660,2
Soliditet, % 40 41 40 41 41
Räntabilitet på eget kapital, % –17 –32 –17 –32 –41,7
Disponibel likviditet inklusive
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
185,0 442,2 185,0 442,2 335,5
Resultat efter skatt per aktie, SEK –1,40 –11,17 –3,41 –12,95 –13,83
Eget kapital per aktie, SEK 24,24 26,38 24,24 26,38 25,60
Lost Time Injury 0 0 0 0 0