1 januari–31 december 2017

 • Totala intäkter kvartal 4: MSEK 193,8 (278,5)
  Helåret 2017: MSEK 827,5 (1038,2)

 • EBITDA kvartal 4: MSEK 10,1 (108,4)
  Helåret 2017: MSEK 51,3 (319,9 )

 • Resultat före skatt kvartal 4: MSEK –42,0 (33,5)
  Helåret 2017: MSEK –660,2 (56,9)

 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 4: SEK –0,88 (0,72) Helåret 2017: SEK –13,83 (1,46)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Inhyrning av ett ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Bulk.
 • Avtal tecknat om förlängning av ett ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Bulk. Avtalet är på ett år.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury. Därmed har bolaget haft fyra år i rad utan LTI.
 • Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma en utdelning om 0 (0,5) SEK/aktie.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Inkontraktering av ytterligare två MR (ECO)-fartyg.

Nyckeltal

  Kvartal 4
(okt–dec)
Helår
  2017 2016 2017 2016
Totala intäkter, MSEK 193,8 278,5 827,5 1038,2
EBITDA, MSEK 10,1 108,4 51,3 319,9
EBITDA, MUSD 1,2 12,2 6 37,4
Rörelseresultat, MSEK –32,9 47,5 –624,6 82,7
Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –42,0 33,5 –186,5 56,9
Resultat före skatt, MSEK –42,0 33,5 –660,2 56,9
Resultat efter skatt, MSEK –42,0 34,3 –660,2 69,5
Soliditet, % 41 50 41 50
Räntabilitet på eget kapital, % –41,7 3,6 –41,7 3,6
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 335,5 507,4 335,5 507,4
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,88 0,72 –13,83 1,46
Eget kapital per aktie, SEK 25,6 43,78 25,6 43,78
Lost Time Injury 0 0 0 0