1 januari–30 juni 2017

 • Totala intäkter
  Kvartal 2: MSEK 211,1 (280,8)
  Halvår 2017: MSEK 436,0 (544,4 )
 • Resultat efter skatt
  Kvartal 2: MSEK –43,9 (12,4)
  Halvår 2017: MSEK –85,1 (45,8)
 • EBITDA
  Kvartal 2: MSEK 10,0 (57,2)
  Halvår 2017: MSEK 39,3 (160,6)
 • Resultat efter skatt per aktie
  Kvartal 2: SEK –0,92 (0,26)
  Halvår 2017: SEK –1,78 (0,96)
 • Inhyrning av två ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Weco.
 • Avtal tecknat om utbefraktning av P-MAX fartyget Stena Paris. Avtalet är på ett år med option att förlänga ytterligare ett år.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.

Nyckeltal

  Kvartal 2
(apr–juni)
Halvår
(jan–juni)
Helår
  2017 2016 2017 2016 2016
Totala intäkter, MSEK 211,1 280,8 436 544,4 1 038,20
EBITDA, MSEK 10,0 57,2 39,3 160,6 319,9
EBITDA, MUSD 1,1 7,0 4,4 19,3 37,4
Rörelseresultat, MSEK –45,4 0,7 –69,9 45,1 82,7
Resultat före skatt, MSEK –43,9 12,4 –85,1 45,8 56,9
Resultat efter skatt, MSEK –43,9 12,4 –85,1 45,8 69,5
Soliditet, % 49 44 49 44 50
Räntabilitet på eget kapital, % –3 8 –3 8 3,6
Disponibel likviditet inklusive
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
281,0 385,9 281 385,9 507,4
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,92 0,26 –1,78 0,96 1,46
Eget kapital per aktie, SEK 38,29 39,83 38,29 39,83 43,78
Lost Time Injury 0 0 0 0 0