1 januari–31 mars 2017

 • Totala intäkter 
  Kvartal 1: MSEK 224,9 (263,6)
  Helåret 2016: MSEK 1 038,2 (1 086,6)

 • Resultat före skatt
  Kvartal 1: MSEK –41,2 (33,4)
  Helåret 2016: 56,9 (174,3)

 • EBITDA
  Kvartal 1: MSEK 29,3 (103,4)
  Helåret 2016: 319,9 (423,8)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Kvartal 1: SEK –0,86 (0,70)
  Helåret 2016: SEK 1,46 (3,64)

 • Under kvartalet avyttrades IMOIIMAX-fartyget Stena Important till en stor japansk finans­institution. Affären är en s.k. sale and lease back, den tredje på kort tid. Köpe­skillingen ­uppgår till 36 MUSD.

 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Inhyrning av två ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Weco.

Nyckeltal

  Kvartal 1
2017
Kvartal 1
2016
Helår
2016
Totala intäkter, MSEK 224,9 263,6 1 038,20
EBITDA, MSEK 29,3 103,4 319,9
EBITDA, MUSD 3,3 12,2 37,4
Rörelseresultat, MSEK –24,4 44,4 82,7
Resultat före skatt, MSEK –41,2 33,4 56,9
Resultat efter skatt, MSEK –41,2 33,4 69,5
Soliditet, % 49 43 50
Räntabilitet på eget kapital, % –0,3 10 3,6
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 217,7 450,9 507,4
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,86 0,7 1,46
Eget kapital per aktie, SEK 42,33 39,02 43,78
Lost Time Injury 0 0 0