1 januari–31 december 2016

 • Totala intäkter kvartal 4: MSEK 278,5 (274,2)
  Helåret 2016: MSEK 1038,2 (1086,7)
 • EBITDA kvartal 4: MSEK 108,4 (117,3)
  Helåret 2016: MSEK 319,9 (423,8)
 • Vinst före skatt kvartal 4: MSEK 33,5 (49,8)
  Helåret 2016: MSEK 56,9 (174,4)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 4: SEK 0,72 (1,03)
  Helåret 2016: SEK 1,46 (3,64)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Vinst för kvartalet trots dåliga marknader.
 • Sale and leaseback-avtal avseende IMOIIMAX-tankern Stena Image genomfört i oktober.
 • Sale and leaseback-avtal avseende Suezmaxtankern Stena Supreme genomfört i december.
 • Refinansiering av P-MAX-fartygen genomfört i ­november. Totalt uppgick refinansieringen till MUSD 189, vilket efter finansieringskostnader är i nivå med tidigare lånebelopp.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.
 • Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma att en ­utdelning om 0,5 SEK/aktie ska utgå.

Nyckeltal

  Kvartal 4
(okt–dec)
Helår
  2016 2015 2016 2015
Totala intäkter, MSEK 278,5 274,2 1 038,2 1 086,6
EBITDA, MSEK 108,4 117,3 319,9 423,8
EBITDA, MUSD 12,2 13,9 37,4 50,3
Rörelseresultat, MSEK 47,5 57,6 82,7 209,6
Resultat före skatt, MSEK 33,5 49,8 56,9 174,4
Resultat efter skatt, MSEK 34,3 49,4 69,5 173,9
Soliditet, % 50 43 50 43
Räntabilitet på eget kapital, % 3,6 10 3,6 10
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade
kreditfaciliteter, MSEK
507,4 367,1 507,4 367,1
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,72 1,03 1,46 3,64
Eget kapital per aktie, SEK 43,78 39,15 43,78 39,15
Lost Time Injury 0 0 0 0