1 januari–30 september 2016

 • Totala intäkter kvartal 3: MSEK 215,3 (287,6)
  9 månader: MSEK 759,7 (834,0)
 • EBITDA kvartal 3: MSEK 50,9 (114,0)
  9 månader: MSEK 211,4 (306,6)
 • Vinst före skatt kvartal 3: MSEK –22,4 (52,4)
  9 månader: MSEK 23,4 (124,5)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 3: SEK –0,22 (1,10)
  9 månader: SEK 0,74 (2,61)

Händelser under tredje kvartalet

 • Svag marknad till följd av såväl säsongsmässiga som strukturella och geopolitiska orsaker.
 • Upplösning av tidigare bokad skattekostnad i Schweiz MSEK 11,9.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.

Händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Sale and leaseback-avtal avseende IMOIIMAX-tankern Stena Image genomfört i mitten på oktober.
 • Sale and leaseback-avtal avseende Suezmaxtankern Stena Supreme avtalat. Ägarskifte sker i slutet på november.

Nyckeltal

  Kvartal 3
(jul–sep)
9 månader 
(jan–sep)
Helår
  2016 2015 2016 2015 2015
Totala intäkter, MSEK 215,3 287,6 759,7 834,0 1 086,60
EBITDA, MSEK 50,9 114,0 211,4 306,6 423,8
EBITDA, MUSD 5,9 13,5 25,2 36,4 50,3
Rörelseresultat, MSEK –9,8 60,7 35,2 152,0 209,6
Resultat efter skatt, MSEK –10,6 52,4 35,2 124,5 173,9
Soliditet, % 44 43 44 43 43
Räntabilitet på eget kapital, % 5 6 5 6 10
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 401,0 362,5 401,0 362,5 367,1
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,22 1,10 0,74 2,61 3,64
Eget kapital per aktie, SEK 40,11 38,27 40,11 38,27 39,15
Lost Time Injury 0 0 0 0 0