1 januari–30 juni 2016

 • Totala intäkter kvartal 2: MSEK 280,8 (285,6)
  Halvår: MSEK 544,4 (546,6)

 • EBITDA kvartal 2: MSEK 57,2 (105,2)
  Halvår: MSEK 160,6 (192,5)

 • Vinst före skatt kvartal 2: MSEK 12,4 (44,0)
  Halvår: MSEK 45,8 (72,2)

 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 2: SEK 0,26 (0,92)
  Halvår: SEK 0,96 (1,51)

 • Utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Polaris. Avtalet är på ett år och gäller fr o m maj 2016.

 • Avtal träffat om förlikning avseende skiljedomstvist. Kostnad och utbetalning av MUSD 9,25 under kvartal två.

 • IMOIIMAX-relaterad extraersättning och inbetalning om MUSD 5 erhållen under kvartal två.

 • Positiv resultateffekt och inbetalning av avslutad USD-hedgepostion om MSEK 23 under andra kvartalet.

Nyckeltal

  Kvartal 2
(apr–juni)
Halvår
(jan–juni)
Helår
  2016 2015 2016 2015 2015
Totala intäkter, MSEK 280,8 285,6 544,4 546,6 1 086,60
EBITDA, MSEK 57,2 105,2 160,6 192,5 423,8
EBITDA, MUSD 7,0 12,5 19,3 23,1 50,3
Rörelseresultat, MSEK 0,7 52,3 45,1 91,4 209,6
Resultat efter skatt, MSEK 12,4 44 45,8 72,2 173,9
Soliditet, % 44 42 44 42 43
Räntabilitet på eget kapital, % 8 2 8 2 10
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 385,9 229,5 385,9 229,5 367,1
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,26 0,92 0,96 1,51 3,64
Eget kapital per aktie, SEK 39,83 36,34 39,83 36,34 39,15