1 januari–31 mars 2016

 • Totala intäkter kvartal 1: MSEK 263,6 (255,5)
  Helåret 2015: MSEK 1 086,6 (907,6)
 • Vinst före skatt kvartal 1: MSEK 33,4 (28,1)
  Helåret 2015: 174,3 (16,5)
 • EBITDA: MSEK 103,4 (82,2)
  Helåret 2015: 423,8 (214,7)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK 0,70 (0,59)Helåret 2015: SEK 3,64 (0,18)
 • Utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Performance. Avtalet är på ett år och gäller fr o m månadsskiftet januari–februari 2016.
 • Utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Progress. Avtalet är på tre år och gäller fr o m april 2016.

Efter rapportperiodens slut

 • I slutet av april tecknades ett nytt avtal avseende kontinuerliga transporter för P-MAX-fartyget Stena Polaris. Avtalet, som gäller från och med maj 2016, är på ett år. Kontraktspartner är ett av världens största olje- och gasföretag.

Nyckeltal

                Kvartal 1 Helår
  2016 2015 2015
Totala intäkter, MSEK 263,6 255,5 1 086,6
EBITDA, MSEK 103,4 82,2 423,8
EBITDA, MUSD 12,2 9,9 50,3
Rörelseresultat, MSEK 44,4 39,0 209,6
Resultat efter skatt, MSEK 33,4 28,1 173,9
Soliditet, % 43 43 43
Räntabilitet på eget kapital, % 10 1,6 10
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 450,9 307,3 367,1
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,70 0,59 3,64
Eget kapital per aktie, SEK 39,02 37,03 39,15