1 januari–30 september 2015

 • Totala intäkter kvartal 3: MSEK 209,7 (104,0)
  9 månader: MSEK 592,4 (405,4)
 • Vinst före skatt kvartal 3: MSEK 52,4 (–23,0)
  9 månader: MSEK 124,5 (29,2)
 • EBITDA kvartal 3: MSEK 108,0 (22,3)
  9 månader: MSEK 289,7 (160,5)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 3: SEK 1,10 (–0,57)
  9 månader: SEK 2,61 (0,53)
 • Marknaden överträffade förväntningarna
 • Förnyat kontrakt med ett större internationellt olje- och gasföretag. Kontraktet förlängs med tolv månader för två fartyg och utvidgas med ytterligare ett fartyg för sex månader.

Efter rapportperiodens utgång

 • Den 15 oktober togs leverans av IMOIIMAX-fartyget, Stena Important. Därmed är de två beställda IMOIIMAX-fartygen levererade.

Nyckeltal

 

Kvartal 3
(jul–sep)

9 månader
(jan–sep)

Helår
  2015 2014  2015 2014 2014
Totalt intäkter, MSEK 209,7 104,0 592,4 405,4 531,2
EBITDA, MSEK 108,0 22,3 289,7 160,5 201,0
EBITDA, MUSD 12,7 2,8 34,4 24,0 29,3
Rörelseresultat, MSEK 60,7 –13,9 152,0 54,2 56,4
Resultat efter skatt, MSEK 52,4 –27,0 124,5 25,3 8,7
Soliditet, % 43 43 43 43 42
Tillväxt i eget kapital, % (jmf. föreg. period) 5 6 10 14 22
Räntabilitet på eget kapital, % 6 0 6 0 1
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 362,5 358,3 362,5 358,3 233,5
Resultat efter skatt per aktie, SEK 1,10 –0,57 2,61 0,53 0,18
Eget kapital per aktie, SEK 38,27 30,9 38,27 30,9 32,99