1 januari - 31 mars 2015

  • Stark inledning på året – marknaden har vänt
  • Vinst före skatt MSEK 28,1 (10,2)
  • EBITDA MSEK 82,2 (51,7)

Efter rapportperiodens utgång

  • Förnyelse av fartygsflottan. Den 8:e april levererades Stena Image – nästa generations kemikalie- och produkttanker.

Telekonferens/webcast: Presentation av det första kvartalet 2015

 

Nyckeltal

 

Kvartal 1

Helår
  2015 2014 2014
Totalt intäkter, MSEK 178,4 135,2 531,2
EBITDA, MSEK 82,2 51,7 201,0
EBITDA, MUSD 9,9 8,0 29,3
Rörelseresultat, MSEK 39,0 15,9 56,4
Resultat efter skatt, MSEK 28,1 12,2 8,7
Soliditet, % 43 39 42,0
Tillväxt i eget kapital, % 12 1 22
Räntabilitet på eget kapital, % 1,6 1,0 0,6
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 307,3 285,2 233,5
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,59 0,26 0,18
Eget kapital per aktie, SEK 37,03 27,33 32,99