Insatser för ökat välbefinnande

Concordia Maritime och NMM arbetar aktivt för att erbjuda ombordanställda en så stimulerande och trivsam arbetsplats som möjligt. Att vara anställd som sjöman innebär långa perioder till havs och de anställdas välbefinnande är därför ett viktigt inslag i att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Detta arbete inkluderar allt från att erbjuda hälsosam kost till goda möjligheter till motion och träning. Andra inslag är stödlinjer för mental hälsa och en ”Well at Sea”-app framtagen av psykologer. Ett annat exempel är en pågående studie kring möjligheterna till växthus ombord för att odla egna grönsaker och frukter.