Utdelningspolicy

Bolagets policy är att dela ut minst 10% av vinsten efter skatt. Ambitionen är att dela ut mer än den miniminivå som policyn anger.