Aktieägare

Per 2023-11-30

10 största ägarna
  Kapital, % Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Ponderus Invest AB 4,8 2,8
Avanza Pension Försäkring AB 4,0 2,3
Morgan-Åke Åkesson 2,7 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,9 1,1
SIX SIS AG 1,6 0,9
Mikael Hermansson  1,0 0,6
Ann Stillström 0,7 0,4

 

Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 510 65,2
501–1 000 492 12,8
1 001–5 000 533 13,8
5 001–10 000 116 3,0
10 001–15 000 45 1,2
15 001–20 000 25 0,7
20 001– 130 3,4
Totalt 3 851 100,0

 

Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 9,0 5,1
Svenska ägare 91,0 94,9
Varav
- Institutioner 67,2 81,3
- Privatpersoner 23,7 13,5

 

Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 74,0 85,2
20 största ägarna 78,7 87,9
50 största ägarna 85,0 91,4
100 största ägarna 89,9 94,1