Nolltolerans mot mutor och korruption

Inom Concordia Maritime, Stena Bulk och NMM råder nolltolerans mot alla former av korruption, vilket inbegriper nolltolerans gentemot alla typer av mutor, utpressning, nepotism, beskyddarverksamhet och förskingring.

Därutöver pågår även ett arbete med att helt eliminera s.k. facilitation payments.

Läs mer under Principer och riktlinjer.