Nolltolerans kring droger och alkohol

Ombord på Concordia Maritimes fartyg råder nolltolerans mot alkohol och droger. Kapten på respektive fartyg har rätt att utföra oannonserade tester och därutöver utförs även slumpvisa kontroller regelbundet av tredje part.