Tillhandahålla säkra tanktransporter

Säkerhetsarbetet utgör en av grundbultarna i Concordia Maritimes verksamhet. Omfattande resurser läggs på att kontinuerligt utveckla och optimera fartyg, rutiner och besättningar. Målet är dels att förebygga risken för olyckor, dels att minimera skadan om en olycka ändå skulle inträffa.

Arbetet sker på flera olika plan; genom konstruktionen av själva fartygen och dess utrustning såväl som genom ett omfattande och kontinuerligt arbete med att identifiera potentiella risker och farliga arbetsmoment.

AMBITION OCH INRIKTNING AKTIVITETER OCH INITIATIV
  • Säkerställa fartyg och rutiner av högsta kvalitet
  • Kontinuerligt öka säkerheten för medarbetare ombord på fartyg
  • Systematisk riskidentifiering
  • Behaviour Based Safety-modell för standardiserad rapportering och uppföljning
  • Kontinuerlig övning och kompetensutveckling
  • Externa kontroller och inspektioner
  • Proaktivt arbete för att förhindra kapningar
  • Oannonserade tester och slumpvisa kontroller för nolltolerans kring droger och alkohol