Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Senaste

Nyhet

2016-06-10

Glad sommar önskar Concordia Maritime

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor.

Marknadens utveckling

$10 405
2016-jun-17
Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin
Q1 2016

Delårsrapport Q1

Mål och strategi

Läs mer om vår strategi för att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt i flottan.

Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Glad sommar önskar Concordia Maritime

Film

En film om olje- och tankmarknaden, förändrade transportbehov och om vad som gör Concordia Maritime unikt. 

Hållbara tanktransporter

Arbetet med hållbarhetsfrågor är en helt integrerad del i Concordia Maritimes verksamhet.

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, två nybyggda IMOIIMAX-fartyg och ett suezmaxfartyg.