Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Senaste

Pressmeddelande

2016-05-13

Concordia Maritime träffar avtal om förlikning avseende skiljedomstvist

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi.

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor

Marknadens utveckling

$13 548
2016-may-20
Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin
Q1 2016

Delårsrapport Q1

Mål och strategi

Läs mer om vår strategi för att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt i flottan.

Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, två nybyggda IMOIIMAX-fartyg och ett suezmaxfartyg.

Film

En film om olje- och tankmarknaden, förändrade transportbehov och om vad som gör Concordia Maritime unikt. 

Hållbara tanktransporter

Arbetet med hållbarhetsfrågor är en helt integrerad del i Concordia Maritimes verksamhet.