PressRelease 2017-03-20

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Rapport

Bokslutskommuniké
1 januari-31 december

Film

Intervju med VD Kim Ullman om Q4 2016

2017-03-24

Marknadens utveckling

$12 034
2017-mar-17
Rullande 8 veckor Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin

Vår fartygsflotta

Extern analys

Analys från Fearnleys – All set up and ready to grow

Kalender

Årsredovisning 2016  28 mars 2017
Q1 2017 25 april 2017
Q2 2017 15 augusti 2017
Q3 2017 9 november 2017
Årsstämma 2017 25 april 2017

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Hållbarhet

”Designen har stor påverkan på energieffektiviteten” 

Intervju med Jacob Norrby, skeppsbyggnadsingenjör på Stena Teknik.